İskele Statik Hesabı Nasıl Yapılır ?

İnşaat Mühendisleri cephe iskelelerin statik hesaplamalarını yaparken kullanacakları iskele sistemine ait verilere sahip olmak durumundadır.

Peki bu verileri inşaat mühendisleri nereden temin edecek ?

TSE, iskele üretici firmalarına TS EN 12810-1 güvenlikli iskele belgesini verirken firmalardan zorunlu olarak ‘ Mamul ve Konfigürasyon El Kitabı’ hazırlamalarını istemektedir. Hazırlanan bu el kitabı içinde tüm ürünlerin özellikleri mevcuttur. Yani hesaplamalarda ihtiyaç olacak iskele boru çapları, et kalınlıkları, ürün ağırlıkları vb. bilgileri bu kitapçıkta bulabilirler. Hangi firma ile çalışmayı düşünüyorlarsa o firmanın el kitabını temin edip istifade edebilirler.

Ancak sadece el kitabı hesaplamalar için yeterli olmayıp, aşağıdaki başlıklarda belirtilen maddelerin de bilinmesi gerekmektedir;

 • Ölü Yüklerin Hesabı
 • Hareketli Yüklerin Hesabı
 • Rüzgar Yükünün Hesabı
 • Dinamik Yüklerin Hesabı
 • Beklenmeyen Yükler
 • File ve Branda Kaplamanın Etkileri

Bu bilgilerin kullanılacak iskele sistemlerine göre hesaplanması TSE standartlarının içinde mevcuttur. Bunun için inşaat mühendislerinin yapması gereken tüm standartları incelemektir.

Bu standartlar hangileri ?

 • TS EN 12810-1/ARALIK 2005 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 1: Mamul özellikleri
 • TS EN 12810-2/ARALIK 2005 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 2: Özel yapısal tasarım metotları
 • TS EN 12811-1/ARALIK 2005 Geçici iş donanımları – Bölüm 1: İş iskeleleri – Performans gerekleri ve genel tasarım
 • TS EN 12811-2/ARALIK 2005 Geçici iş donanımları – Bölüm 2: Malzeme bilgileri
 • TS EN 12811-3/ARALIK 2005 Geçici iş donanımları – Bölüm 3: Yükleme deneyleri
 • TS EN 12811-4/NİSAN 2014 Geçici iş donanımları – Bölüm 4: Yapı iskelesi için koruma perdeleri – Performans gerekleri ve mamul tasarımı
 • TS EN 74-1/MART 2006 İskeleler-Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan-Birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları-Özellikler ve deney işlemleri
 • TS EN 74-2/MART 2006 Kalıp ve iş iskeleleri – Birleştirme elemanları, pimli kılavuzlar ve taban plakaları – Bölüm 2: Özel birleştirme elemanları – Gerekler ve deney işlemleri
 • TS EN 74-3/MART 2006 İskeleler – Birleştirme elemanları, pimli kılavuzlar ve taban plakaları – Bölüm 3: Düz taban plakaları ve pimli kılavuzlar – Gerekler ve deney işlemleri
 • TS 8481 EN 39/ŞUBAT 2003 İskeleler-Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan-Kolay geçmeli çelik borular-Teknik teslim şartları
 • TS EN ISO 3834-3/MART 2008 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- bölüm 3 : Standart kalite şartları

Not : Türk Standartları Enstitüsü yukarıda adı geçen standartları tek bir standart altında değerlendirmekte ve belgelendirmeyi sadece buna göre yapmaktadır. Bu belge TS EN 12810-1 dir. Yani sadece TSE TS EN 12810-1 belgesini görmeniz yeterlidir.